Data-gedreven innovatie voor duurzame visserij

OptiVis

De visserijsector staat onder grote sociale en economische druk en vereist innovatie en verduurzaming. Naast investeringen in duurzame vaar- en vistuigen dient het rendement van de sector te worden verbeterd. Huidige vangstmethoden en het plannen van de visroute zijn namelijk sterk afhankelijk van schipperservaring en onvoorspelbare omgevingsfactoren, wat inefficiëntie en onnodige vaarbewegingen veroorzaakt.  

Water Insight, Power Experts en DeVoCo ontwikkelen samen een digitaal platform dat vissers vrijwel in real-time informatie geeft over op welke plek ze op dat moment het beste kunnen vissen. Dit werkt op basis van de waterkwaliteit (biofysische omstandigheden; zoals helderheid, kleur en temperatuur van het zeewater) verkregen uit satelliettechnieken, die worden gevalideerd/gekalibreerd met een hightech optische sensor. Slimme data modellen brengen deze informatie samen in rapportages aan de visser, die dan zelf kan inschatten waar/wanneer het beste gevist kan worden. Daarmee ondersteund de beoogde oplossing in het plannen van de optimale visroute.  
 
Vanuit een duurzaamheidsoogpunt kan deze technologie een positieve bijdrage leveren. Zo zal er door de vermindering van onnodige vaarmijlen voor vissersboten minder gasolie nodig zijn en is er minder CO2 uitstoot (streven is een reductie van ten minste 20%). Ook zal er door de gerichtere manier vissen minder bodemberoering plaatsvinden en minder bijvangst optreden. Ook biedt de efficiëntere manier van vissen, met een hogere kans op vangst, een oplossing voor de huidige vergrijzing binnen de visserij, omdat er minder tijd/manschappen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid vis te vangen. 

Partners:

  • Water Insight
  • DeVoCo Advies
  • Power Experts