UITNODIGING: 6 oktober webinar satellietmonitoring waterkwaliteit Eems estuarium

Posted: July 12, 2021

Het Eems estuarium als testcase voor satellietmonitoring van waterkwaliteit

Het gebruik van satellietbeelden voor monitoring raakt steeds meer ingeburgerd. Voor onder andere deformatiemetingen en droogtemonitoring zijn satellietbeelden erg geschikt, omdat ze frequent grote oppervlakken in beeld kunnen brengen.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren een testcase gedraaid voor waterkwaliteitsmonitoring met satellietbeelden. Water Insight heeft in het kader van een SBIR programma een ontwikkeltraject uitgevoerd. Daarna is in opdracht van Rijkswaterstaat een vervolgstudie gedaan om troebelheid en chlorofyl concentratie in kaart te brengen. Het Eems estuarium is gebruikt als testcase vanwege de hoge variatie in tijd en ruimte die niet met alleen MWTL-metingen in kaart te brengen is. Die heterogeniteit maakt ook dat de satellietbeelden alleen goed te interpreteren zijn na validatie aan continue puntmetingen van troebelheid en chlorofyl bij de Stroommeetpaal bij Eemshaven.

we willen  u uitnodigen voor een presentatie van de resultaten op 6 oktober 2021, 10h00 - 11h30 (digitaal)

Voor wie?

Dit webinar is voor Rijkswaterstaat medewerkers en samenwerkingspartners, en is bedoeld voor:

  • iedereen die zich bezig houdt met waterkwaliteit
  • iedereen zich bezig houdt met GIS en/of satellietmonitoring voor watermanagement
  • consultants van adviesbureaus die zich bezig houden met een van bovenstaande onderwerpen
  • onderzoekers waterkwaliteit en troebelheid aan kennisinstellingen
  • iedereen die geïnteresseerd is in het Eems estuarium

Programma

10:00-10:05 Welkom door Mark Loos (NSO), korte uitleg SBIR

10:05-10:15 Inleiding over wat speelt in het Eems estuarium en de uitvraag (Charlotte Schmidt, RWS)

10:15-10:25 Intro en quiz: Hoe werkt monitoren van waterkwaliteit met satellietbeelden? (Water Insight)

5 min pauze

10:30-10:50 Resultaten van de projecten in het Eems estuarium (Water Insight)

10:50:11:00 Vragen over de resultaten

11:00-11:20 Hoe verder? Aftrap door Charlotte Schmidt, we horen graag wat u belangrijk vindt!

Afsluiting (Charlotte Schmidt, RWS)

Opgeven

Deelname is gratis, maar u wordt wel gevraagd zich op te geven via dit formulier https://forms.gle/CeU7VjuXgTnL..., tot 3 oktober. Als u zich hebt opgegeven krijgt kort voor het webinar een link gemaild om deel te nemen. U bent welkom deze uitnodiging door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden.