Plaagalgenbulletin voor de Voordelta wk19 (Dutch only)

Posted: May 13, 2020

Hierbij de algenbloei animatie van week 19. Door het mooie weer zien we op sommige dagen verhoogde concentraties algen, maar geen massale bloei, zie de bijlage voor het filmpje van chlorofyl van 4 t/m 9 mei. Hoe donkerder groen hoe hoger de concentratie chlorofyl in het water. De plaatranden geven nog wat hogere waarden aan, maar dat kan te maken hebben met de ondiepte daar en de opwerveling van bodemalgen tijdens afgaand water. De bloei van Phaeocystis, zoals een paar weken geleden gemeld, lijkt grotendeels afgenomen te zijn. Dat was ook te zien aan het schuim in de monding van de Oosterschelde afgelopen tijd.