Nieuw wekelijks Plaagalgen Bulletin voor de Voordelta (wk15)(Dutch Only)

Posted: April 10, 2020

Na een aantal jaren afwezigheid is het algeninformatiebulletin weer nieuw leven ingeblazen, zij het in een andere setting. Water Insight BV (voor de satellietbeelden) en Hogeschool Zeeland bieden u dit aan in het kader van het CoastObs H2020 project. Op het filmpje in de bijlage zijn chlorofylkaarten te zien, die zijn afgeleid van Sentinel-3 satellietbeelden (300 m resolutie) in de periode 21 maart t/m 8 april 2020. Op de foto een beeld van de verschillende algen die op 8 april in een watermonster van de Oosterschelde gevonden zijn.

Door het mooie weer is er een flinke algenbloei in de Voordelta zoals te zien in het filmpje (klik op het kaartje om de animatie te starten). Hoe groener, hoe hoger de concentraties algen, hoe blauwer hoe lager. Soms stromen ze ook de Oosterschelde binnen, richting de schelpdierpercelen. Het overgrote deel van de algen op dit moment zijn diatomeeën, perfect voedsel voor schelpdieren.

Deze informatie over mogelijke algenbloeien in de Voordelta en de Oosterschelde kunnen we vanaf nu tot aan de zomer wekelijks aanbieden in een kort overzicht vanuit het project CoastObs.

Graag vernemen we van u of u hier interesse in heeft(info@waterinsight.nl).